Anketlerinizi online hazırlayın ve yönetin.

Anket formlarının web üzerinden hazırlandığı, dönemsel veya anlık anketlerin online olarak yönetildiği ve raporlandığı anket ve araştırma yönetim sistemi.

AnketEvi

Kurum içi veya kurum dışı her tip araştırmayı oluşturulan anket formları aracılığı ile internet üzerinden yapılmasını, toplanan verilerin internet üzerinden analiz edilmesini, raporlanmasını ve yıldan yıla karşılaştırma yapılmasını sağlayan modüldür. Yıllık düzenli olarak yapılan araştırmalar için kullanılmakla beraber anlık bilgi ve analiz ihtiyaçları doğrultusunda da rahatlıkla anket formları oluşturularak oluşturulan örneklem listeleri ile paylaşılabilmektedir.

Müşterilerimizin
Görüşleri

Bülent Özdoğru

2015 yılında Holding ve Grup Şirketlerinde başlatmış olduğumuz dönüşüm projesi ile birlikte İnsan Kaynakları süreçleri uçtan uca gözden geçirilerek değişim gerektiren noktalar belirledik ve projelendirdik. Projelendirdiğimiz süreçlerden biri de Hedef Bazlı Performans Sisteminin devreye alınmasıydı. Süreci operasyonel olarak rahatlatacak araçlara ihtiyaç duyduk. Bu aşamada piyasada iyi referansları olan ve kullanım kolaylığı sunan e-performans sis......

- Bülent Özdoğru
Çalık Holding

Tüm Görüşler