Stratejinizi çalışanlarınız ile paylaşın.

Veritabanı ve temel insan kaynakları sistemi bağımsız çalışabilen, tamamen web tabanlı, çoklu dil yapısını destekleyen ve 1 gün içerisinde kuruma adapte edilebilen performans yönetim sistemi.

e-Performans

Kurum stratejisinin tüm organizasyona yayılarak bireysel bazda her bir çalışana indirgenmesini ve performans yönetim süreçlerinizi online yönetmenizi sağlayan modüldür.

  • Hedef bazlı değerlendirme,
  • Yetkinlik bazlı değerlendirme,
  • 360 derece değerlendirme,
  • Balanced scorecard metodolojisi,
  • Proje performansı değerlendirme,
  • 2 ve 6 aylık değerlendirme
  • İzleme süreçleri

dahil olmak üzere tüm dönem bazlı veya dinamik performans yönetimi metodolojilerini ve süreçlerini desteklemekte ve online bir platformda yönetilmesini sağlamaktadır.

Esnek yapısı sayesinde performans yönetim süreçlerinizi çok kolay, hızlı ve verimli bir şekilde tanımlamanızı ve yönetmenizi sağlar. Form tasarım ve içerikleri, süreç tanımları ve iş akışları, ağırlık ve puanlama ayarları parametrik yapısı sayesinde son derece kolay ve hızlı şekilde tamamlanmaktadır. Süreç boyunca form doluluk oranları anlık ve değerlendirici tipi bazında takip edilebilmekte ve hatırlatma mesajları otomatik veya istenilen zamanda gönderilebilmektedir.

Performans yönetim sürecinizi online bir platforma taşımanızı sağlamakla beraber geçmişe dönük tüm performans verilerine ulaşılmasını sağlayan yapısı sayesinde çok önemli bir kurumsal bilgi geçmişine de erişim imkanı yaratır. Yöneticiler ve çalışanlar performans değerlendirme geçmişleri, güçlü ve gelişime açık yönleri ve raporlara rahatlıkla ulaşabilmektedir. Sayısız standart rapor ve grafik analiz üretebilmekle birlikte esnek raporlama yapısı sayesinde kuruma özel raporlar rahatlıkla tanımlanabilmektedir.

E-Performans üzerinde oluşturulan formlar ile dönemsel performans değerlendirme süreçleriniz ile birlikte eğitim ihtiyaçları, kariyer ve gelişim planları, yedekleme gibi süreçler için gerekli veriler de rahatlıkla toplanarak farklı insan kaynakları süreçleri için raporlanabilmektedir.

Müşterilerimizin
Görüşleri

Bülent Özdoğru

2015 yılında Holding ve Grup Şirketlerinde başlatmış olduğumuz dönüşüm projesi ile birlikte İnsan Kaynakları süreçleri uçtan uca gözden geçirilerek değişim gerektiren noktalar belirledik ve projelendirdik. Projelendirdiğimiz süreçlerden biri de Hedef Bazlı Performans Sisteminin devreye alınmasıydı. Süreci operasyonel olarak rahatlatacak araçlara ihtiyaç duyduk. Bu aşamada piyasada iyi referansları olan ve kullanım kolaylığı sunan e-performans sis......

- Bülent Özdoğru
Çalık Holding

Tüm Görüşler