Teknik Bordro Danışmanlığı Hizmeti

Bordro yönetimin ve bordroloma hizmetinde yeni nesil bir çözüm
Daha fazla bilgi için; www.talentpayroll.com.tr

TalentPayroll

Teknik Bordro Danışmanlığı Hizmeti / Bordro Outsourcing Hizmeti

Bordro yönetimi belki de şirketlerin insan kaynakları yönetimlerinin en hassas konularından biridir. Sık sık değişen yönetmelikler ve barındırdığı riskler nedeniyle bordro yönetimi konusunda şirketler dış kaynak kullanarak danışmanlık ve bordro outsourcing hizmetine yöneliyor.
TalentPayroll Bordro Hesaplama ve İnsan kaynakları Danışmanlık hizmeti alan firmalar, günümüz rekabet koşullarında operasyonel maliyetlerini azaltarak, maliyetlerini daha iyi kontrol edebiliyor ve sabit maliyetleri değişken maliyetlere dönüştürebiliyorlar.
TalentPayroll’u tercih eden firmalar sadece bordro dış kaynak kullanımı hizmeti değil, bütünsel bir İnsan kaynakları Danışmanlık hizmeti almaktadırlar.
Dış kaynak kullanımı / Bordrolama hizmeti tercih eden firmaların başlıca avantajları;

 • Ana faaliyet konularına daha fazla odaklanmalarını sağlıyor.
 • Süreçlerin kalitesi artıyor.
 • Şirketin sahip olmadığı uzmanlıkları dışarıdan sağlayarak kullanabiliyorlar.
 • Tasarruf edilen iç kaynakları gerekli olan diğer kullanım alanlarına yönlendirebiliyorlar.
 • Riskleri minimize ederek, paylaşmış oluyorlar
 • İşlevselliğe esneklik kazandırabiliyorlar.

Bordro Dış Kaynak Kullanımı / Bordro Outsourcing Hizmetleri Nelerden Oluşuyor ?

 • Yasal zorunluluklar ve firmaların işletme politikaları çerçevesinde ücret bordroları düzenlenerek, bordroloma hizmeti verilir, basılır ve çalışanlara dağıtılmak üzere toplu olarak Firmalara gönderilir.
 • Ücret ödemelerinin yapılması için banka ücret listesi hazırlanır.
 • Muhasebe fişinin hazırlanması için ücret bordrolarına ilişkin gerekli bilgiler raporlanır.
 • Çalışanların SGK’ya girişleri TalentPayroll tarafından internet üzerinden yapılır.
 • Kıdem ve İhbar Tazminatları TalentPayroll tarafından hesaplanarak ödemelere yansıtılır.
 • İşten çıkışlarda SGK’ya bildirim TalentPayroll tarafından bordro outsourcing hizmeti dahilinde internet üzerinden yapılır.
 • İşten çıkışlarda çalışana ait ilgili yılın "Kümülatif Vergi Matrahı” nı gösteren belge TalentPayroll tarafından hazırlanır.
 • Aylık SGK prim bildirgeleri TalentPayroll tarafından (e-bildirge) hazırlanır ve tahakkukları yapılır.
 • Aylık İşgücü Çizelgeleri hazırlanır ve TalentPayroll tarafından internet üzerinden yapılır.
 • SGK Eksik Gün Bildirim Formları hazırlanır ve imzalanmak üzere Firmalara ulaştırılır.
 • Çalışanların asgari geçim indirimi hesapları yapılır, listelenir ve her ay sonunda ücret bordrolarına aktarılır.
 • Yılsonunda karşılık ayrılmak üzere Firmaların kıdem tazminatları yükü hesaplanır.
 • Çalışan bazında, masraf merkezi veya birim bazında ücret ve diğer ödenek bilgileri, avans, borç, icra kesintileri, net ödemeleri ve işveren payları dahil edilmiş maliyetleri gösteren listeler hazırlanır.
 • İnternet ortamında tüm özlük bilgileri yetki dahilinde görüntülenir.

Danışmanlık Hizmeti

TALENTPAYROLL olarak işletmenizde işçi işveren ilişkileri konusunda ve Sosyal Güvenlik alanında yaşayacağınız tüm süreçlerle ilgili danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu hizmet kapsamında çalıştığımız firmalar 7 gün 24 saat telefon desteği, bizzat yerinizde destek şeklinde hizmet alabilmektedirler.

Danışmanlık hizmeti hangi alanları kapsıyor ?

 • Temel SGK Mevzuatı ve Teşvikler
 • Ücret Gelirleri, Vergi Mevzuatı

Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetinin Detayları nelerdir ?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, sosyal güvenlik ikincil mevzuatı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uygulamaları hakkında, şirket tarafından danışmanlık talep edilen konuya ilişkin görüşlerin, sonuç odaklılığı esas alarak, hızlı ve etkin bir şekilde yazılı ve sözlü olarak bildirilmesi,
Şirket uygulamalarını etkileyebilecek mevzuat değişikliklerinin takibinin yapılarak, anlaşılır ve sade bir dille yazılı olarak mail ortamında şirkete iletilmesi,
Şirket tarafından talep edilmesi halinde, meydana gelebilecek iş kazası ve meslek hastalığı olaylarının yakinen takibi ile yasal prosedür ve yapılacaklarla ilgili olarak bilgilendirme yapılması,
Yeni işyeri açılışı, nevi değişikliği, birleşme ve işyerinin kapanması süreçlerinde yapılacak işlemlerle ilgili bilgilendirme yapılması,
Tüm çalışanların SGK’ya bildirilmesi, bu kişilerin sigortalılık statülerinin belirlenmesi, işten ayrılış süreleri,
Sigortalıların prim gün sayıları, prime esas kazançları toplamı, kısmen ya da tamamen prim matrahına ilave edilmeyen kazançları, aylık prim ve hizmet belgesinin hazırlanması ve kanun türünün belirlenmesi konularında bilgilendirme yapılması,
SGK prim teşvikleri konularında genel bilgilendirme yapılması.

İş Gücü Destek Hizmeti

TalentPayroll işletmenizde yardımcı ve teknolojik işler gibi dışarıdan destek almayı düşündüğünüz tüm iş alanları için kendi kadrosu ile sizin bünyenizde yardımınıza hazırdır. Bu hizmetimiz kapsamında istihdam etmeyi planladığınız elemanları biz bulup alt işvereniniz olarak tamamen yasal statüde istihdam etmekteyiz.

İnsan Kaynakları Programları

TalentPayroll’u tercih ettiğinizde 20 Yıldır sadece İnsan Kaynakları yazılımları üretmiş TalentSys’nin INKA Net ve INKA Mobil yazılımındaki modülleri kullanma fırsatına sahip olarak, firmanızın İK Yönetim süreçlerini dijital ortama taşıyabiliyor, mobil kullanım rahatlığını yaşayabiliyorsunuz.

TalentPayroll Bordro Outsourcing Hizmeti ile birlikte sahip olacağınız İnsan Kaynakları Program Modülleri;

İnka.Net Temel Sistem

Inka.Net üzerinde kurum ve organizasyon yapısının tanımlandığı, çalışan bilgilerinin detaylı olarak kayıt altına alındığı ve bu bilgilerin kullanımı ile raporlama ve analizlerin gerçekleştirildiği modüldür. Tüm özlük işleri temel sistem üzerinden yönetilmektedir. Organizasyon ve çalışan bazında yapılan tüm değişiklikler tarih bazlı kayda alınmakta ve raporlanabilmektedir.
Çalışan ve organizasyon ile ilgili standart raporlar ile beraber anlık ihtiyaçlar doğrultusunda esnek raporlama fonksiyonu sayesinde istenilen raporlar istenilen formatta alınabilir.

İnka.Net Bordro / Tahakkuk

Güncel mevzuata uygun resmi işlemlerin gerçekleştirildiği, bordro, tahakkuk ve SGK işlemlerinin yönetildiği modüldür. Bordro sürecinin tamamı ile ilgili raporlamalar ve aktarımlar online olarak gerçekleştirilir. Bordro Outsourcing Hizmetinde kullanılan modüldür.
Bordro Outsourcing Hizmeti kapsamında, esnek yapısı sayesinde,

 • Brüt ve net maaş hesapları yapılır.
 • Dönem bazında her çalışan için istenilen sayıda bordro üretilir.
 • Bordro içerisinde istenilen sayıda ücret ve ödenek tanımı yapılır.
 • Kıdem ve ihbar hesaplamaları otomatik olarak yapılır.
 • SGK, İşkur ve banka aktarımları online olarak gerçekleştirilir.
 • Tüm teşvik uygulamaları güncel olarak takip edilir, bordro ve mevzuat uzmanı iş ortakları sayesinde standart raporlar hazırlanır ve uygulanır.
 • Bordro detay raporları ve icmaller online olarak üretilir, Bordrolama Hizmeti alan firmalar kolaylıkla ilgili raporlara ulaşabilir.
 • Muhasebe aktarımları kolaylıkla gerçekleştirilir.
 • Fark bordroları rahatlıkla hesaplanır.
 • Toplu puantaj aktarımları rahatlıkla gerçekleştirilir.
 • İcra takibi ve maaş kesintileri otomatik olarak gerçekleştirilir.
 • PDKS sistemleri ile entegrasyon sağlanır.

İnka.Net Self Servis

Çalışan ve yöneticilerin,

 • Kendi ve kendilerine bağlı ekiplerin bilgilerini görüntüleyebildiği ve verilen yetkiler çerçevesinde güncelleyebildiği,
 • İzin yönetimi, fazla mesai yönetimi, seyahat yönetimi gibi onay mekanizması gerektiren süreçlerin çalıştırıldığı ve raporlandığı,
 • Belge talep ve yönetiminin gerçekleştirildiği,
 • Bordroların çalışanlar tarafından online olarak görüntülenebildiği,
 • Çalışanların üzerinde yer alan zimmetlerin takip ve yönetiminin gerçekleştirebildiği modüldür.

İnka.Net Belge Yönetimi

Çalışanların verilen yetkiler doğrultusunda özlük dosyalarında bulunan belgelere ulaşabildiği, güncelleyebildiği, İK Yöneticilerinin eksik belge kontrollerini kolaylıkla yaparak belge yönetimini yerine getirebildiği bir modüldür. Çalışanların ihtiyaç duydukları diğer belgeleri de sistem üzerinden temin edebilmelerini sağlar.

İnka.Net Fazla Mesai Yönetimi

İş Kanunu çerçevesinde fazla mesai sisteminin yönetildiği, onay süreçlerinin yürütüldüğü modüldür.

İnka.Net Organizasyon Şeması

Tanımlanan organizasyon yapısı ve pozisyonlar doğrultusunda güncel ve tarih bazlı organizasyon şeması istenilen detayda alınabilir. Yöneticiler kendi organizasyonlarını istenilen raporlama seviyesi bazında görüntüleyebilir.
Dönem bazında norm kadro planlaması yapılabilir ve fiili durum ile karşılaştırma yapılması sağlanır.

İnka.Net İzin Yönetimi

İş Kanunu kapsamında ya da kurumun belirlediği izin kuralları doğrultusunda izin yönetiminin yürütüldüğü modüldür. Aynı anda izine çıkmaması gereken personel tanımlanabildiği gibi, sadece izin yönetimi değil takvim programınız ile de entegre olarak zaman yönetimi yapar.

İnka.Net İK Kokpit

Veri tabanındaki bilgileri çok faydalı analizlere dönüştürerek size ışık tutar.

 • Karşılaştırmalı personel maliyet analizi 
 • İzin yükü
 • Kıdem yükü
 • Fazla Mesai Maliyet/Saat analizleri
 • Demografik bilgiler

Birçok analizi güncel olarak izlemenize olanak verir, IK yönetim aracının KOKPİT i olur.

İnka.Net Adres Yönetimi

Mağaza/Şube yapısına sahip firmalarda çalışanların adres bilgilerine göre ulaşım planlamasının yapılabileceği modüldür.

Müşterilerimizin
Görüşleri

Akın Söylemez

Talent SYS E-performans uygulamasını 2017 yılından bu yana kullanıyoruz ve çok memnunuz. 2017 yılında yeni bir performans sistemine geçerken dikkat ettiğimiz en önemli konular performans sisteminin esnekliği, kolay anlaşılabilir ve kullanılabilir olması ve arkasındaki teknik ekip desteğiydi. Şu anda gerçekten doğru bir seçim yaptığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Günümüzde değişen koşullara şirketlerin hızlı bir şe......

- Akın Söylemez
Fibabanka IK Sistemleri / Süreç ve Veri Analitiği Birim Yöneticisi

Tüm Görüşler